top of page

Üksiku puuduva hamba asendamine

Kui Te olete kaotanud üksiku hamba, siis asendatakse see ühe implantaadiga. Implantaat asendab mõlemat, nii hamba krooni kui ka juurt.

Millised on implantaadi eelised sildproteesi ees?

Implantaadil on mitmed eelised teiste hambaasendamise meetodite ees. Lisaks loomulikule välimusele, ei ohverdata ravi käigus defekti kõrval asuvate naaberhammaste tervist. Teine ravivõimalus hammast asendada on naaberhammastele kinnituv sildprotees, mille valmistamise käigus ihutakse tugihambaid väiksemaks.

Kuna implantaat asendab hammast, on ka luu paremini säilitatud. Sildproteesi korral hakkab osa luust resorbeeruma (sulanduma). Implantaat integreerub luuga ja aitab hoida luud.

Pikas perspektiivis on üksik implantaat esteetilisem ja teda on lihtsam puhastada kui sildproteesi. Silla puhul võib ige ajapikku taanduda ja paljastada krooni servad. Samuti ajajooksul ujub minema sildproteesi kinnitustsement, mis tekitab mikroobidel võimaluse hammast hävitada.

bottom of page